Rédiger I. György
Ľ 4 1530 körül # Lengyelország † na   # ismeretlen
ID 0,001
€/ €na  na   
Y

na   
4 na  # na  † na  # ismeretlen
ƒ/‚

– Mihály
– János

Születési helyük és idejük nem ismert.

i

Orvos Krakkóban. Egyistenhívő. Jelentős birtoka és vagyona miatt már a lengyel ellenreformáció előtt a vallási üldöztetés céltáblája volt. Vagyonát elkobozták, őt magát az ország elhagyására kényszeríttették. Új hazájának a vallási kérdésekben türelmes Erdélyt választotta.
Az 1560-as évek közepe táján érkezik Erdély földjére. Útja során sok megpróbáltatás éri. Magával hozott holmijának jelentős részétől és értékeitől útonállók megfosztják. Mint szegény ember érkezik Erdélybe. Fölkeresi régi barátját és kollégáját, Blandrata Györgyöt, akit még Lengyelországból ismert s aki most János Zsigmond fejedelem udvari orvosa volt. Az ő segítségével kap biztos menedéket és lehetőséget orvosi gyakorlatának folytatására Abrudbányán. Itt tartósan megtelepedett és családot alapított. (Nem tudni, hogy Krakkóból nős emberként indult, vagy Erdélyben házasodott.) Abrudbánya nemesérc révén gazdag bányaváros, járási központ volt, aranybányászata miatt közvetlenül az udvari kancelláriához tartozott. A család elsők között csatlakozott az itt szerveződő unitárius egyházhoz.
Anyanyelvén kívül folyékonyan beszélt latinul és németül, ami kezdeti beilleszkedését és munkáját jelentősen megkönnyítette. A magyar nyelvet gyorsan elsajátította. Orvosi gyakorlata révén hamarosan megbecsült polgár és vagyonos ember lett. Házat épített, földet és bányát vásárolt.

H Abrudbánya. A települési ezután több nemzedéken át nemcsak lakhely, de családi központ.
ÚÚÚ Erdély.
  ~ – 
Piktogramok magyarázata / Explanation of applied signs w
rvissza/fel Rédiger György leszármazóinak táblájához r